В средата на месец юли 2023г. се осъществи предвидената за община Гълъбово част от дейност 3 – “Разработване и прилагане на мерки за смекчаване и адаптация към климатичните промени”. Външен изпълнител изпълни услугата по проектиране, доставка и монтаж на покривна фотоволтаична система 30 kWp, която произведена електроенергия ще се ползва за нуждите на общинската администрация.