На 22-ри ноември се проведе заключителна конференция по проект „Въвеждане на мерки за адаптация към променящия се климат в общините Гълъбово, Горна Оряховица и Стамболово“! Трите  Общини в партньорство с  норвежката компания Утгард, изпълниха  двугодишен проект, насочен към въвеждане на мерки за адаптация към променящия се климат – един крайно наболял в последните десетилетия проблем. На събитието присъстваха г-жа Светла Боянчева-председател на Общински съвет-Гълъбово, г-н Добромир Милков-зам. кмет на Община Гълъбово, Г-жа Гюлджан Дурмуш-Шакир-зам кмет на Община Гълъбово и ръководител на проекта. Участваха и всички членове на партньорските екипи от трите общини: Община Гълъбово – Светла Петрова-координатор и Тони Вушева-счетоводител, Община Горна Оряховица – Надя Даракчиева-координатор и Радмила Петковска-счетоводител, Община Стамболово Зюлфие Али-координатор и Гюсюм Сабри-счетоводител. Медиатор на събитието беше атрактивната г-жа Милена Драгова, която представи презентация за изпълнените дейности по проекта.