На 25 септември 2023г. се състоя информационно събитие, което е заложено  в дейност № 4 по проект „Въвеждане на мерки за адаптация към променящия се климат в общините Гълъбово, Горна Оряховица и Стамболово“.

Събитието беше насочено към представителите на гражданския сектор, на което официално бяха представени резултатите от проекта и презентация за добри практики в областта на климатичните промени и обменен опит във връзка с рискове и уязвимост от изменението на климата и адаптацията.

Специално за събитието бяха изготвени брошури и соларни лампи, които се раздадоха на присъстващите гражданите.