Община Гълъбово организира откриваща пресконференция по проект „Въвеждане на мерки за адаптация към променящия се климат в общините Гълъбово, Горна Оряховица и Стамболово“, договор за БФП № BGENVIRONMENT-4.003-0002-C01, по програма ООСКП, финансирана от ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Пресконференцията ще се проведе на 28.02.2022 г. от 11.30 ч. в сградата на Община Гълъбово.