ПОКАНА

от Община Гълъбово към всички граждани на Община Гълъбово

за участие в ИНОФРМАЦИОННА СРЕЩА по проект „Въвеждане на мерки за адаптация към променящия се климат в общините Гълъбово, Горна Оряховица и Стамболово“ договор за БФП № BGENVIRONMENT-4.003- 0002-C01, по програма ООСКП, финансирана от ФМ на ЕИП 2014-2021 г. ЕNVIRONMENT PROTECTION AND CLIMATE CHANGE PROGRAMME ПРОГРАМА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ

Къде: сградата на Община Гълъбово

Кога: 25.09.2023 от 11:00 часа