ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

организира закриваща пресконференция

по проект

„ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА АДАПТАЦИЯ КЪМ ПРОМЕНЯЩИЯ СЕ КЛИМАТ В ОБЩИНИТЕ
ГЪЛЪБОВО, ГОРНА ОРЯХОВИЦА И СТАМБОЛОВО“

договор за БФП № BGENVIRONMENT-4.003-0002-C01, по програма ООСКП, финансирана от ФМ
на ЕИП 2014-2021 г.

 

Пресконференцията ще се проведе на

22.11.2023 г. от 11:00 ч.

в сградата на Община Гълъбово