През месец декември на 2022 година се осъществи пътуване на екипа от България до Норвегия: 4 дневно пътуване за 5 човека, заложено в Дейност 4 -Разпространение на добри практики на държавите донори в областта на адаптация към изменението на климата.

Услугата по организацията е възложена на външен изпълнител с Договор № 74 BGENVIRONMENT-4.003-0002- C01-U-08/01.09.2022 г. с изпълнител „Юнайтед травъл ейджънси“ ЕООД с предмет: „Организация и логистично обезпечаване на пътуване за обмен на добри практики до Норвегия“.

Целта на участието е среща за обмен на опит и провеждане на едно двудневно демонстрационно обучение, което се проведе от норвежкия партньор Бьорн Утгард и неговата помощничка Мария Хосе.

Домакините са представили подробно някои от постиженията си в развитието си с екологична насоченост:

– Едно от най-новите създадени технологични съоръжения щадящи околната среда от замърсяване е електрически ферибот, който за първи път ще бъде пробван 2023г.

-Друга успешна практика за предотвратяване на наводнения е чрез отводнителната система да се използва за поливане на обществени площи.

-Устройства за улавяне на въглероден диоксид-карбонови инсталации за улавяне на СО2 построено в Осло през 2022г., чрез които заловените вредни вещества се отвеждат в скалите.

-Автомобилният, тежкотоварният транспорт и строителната техника са почти изцяло електрически. Като има осъществено безжично зареждане на електрически автомобили.

-Друга екологична тенденция са създаването на зелени покриви-многопластови конструкции със зеленина, от които се наблюдават много ползи по отношение на намаляване на СО2 и на температурите в сградите и в градовете като цяло.

-Осло участва в проекти с други общини за построяване на сгради с нулеви емисии. Такива са построени вече и там-Националния музей, музея Munch, обществената библиотека, всички сгради са конструирани с близки до нулевите емисии на СО2, за изграждането им са използвани рециклирана стомана и други с ниски емисии.

-Домакините на събитието през вторият ден са представили друго тяхно постижение в областта на екологията, а именно напълно нов вид соларни панели за покриви. Същите са вертикални, малки на размери, монтират се лесно и ефективно върху зелени покриви от трева (седум).

Кадри от престоя

Настоящата публикация е създадена в изпълнение на договор за БФП № BGENVIRONMENT-4.003-0002-C01 по проект „Въвеждане на мерки за адаптация към променящия се климат в общините Гълъбово, Горна Оряховица и Стамболово“, финансиран от програма ООСКП. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Гълъбово. Програмен оператор на програма ООСКП: Министерство на околната среда и водите“